Disclaimer & Privacystatement

November 2021

Nedap respecteert de privacy van alle bezoekers van de website.

Nedap hecht veel waarde aan uw privacy. Nedap geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of hiertoe een verplichting bestaat op basis van wet- of regelgeving.

Begrippen

Hieronder worden enkele definities gegeven van veel gebruikte termen in dit statement:

Nedap:
Nedap N.V.
Adres:
Parallelweg 2
7141 DC Groenlo
Nederland
Persoonsgegeven:
elk gegeven over een natuurlijke persoon of gegeven dat herleidbaar is tot een bepaalde persoon.
Verwerken van persoonsgegevens:
elke handeling met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens, bijvoorbeeld verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen.
Cookies:
Dit zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw apparatuur (bijvoorbeeld uw computer) achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) om deze cookies op uw apparatuur op te slaan.
IP-adres:
Dit is een Internet Protocol-adres dat verwijst naar een unieke bestemming op internet. Dit kan betekenen dat het IP-adres in bepaalde gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Het IP-adres is essentieel om de pagina's via internet naar de juiste computer te sturen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nedap conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Gegevensverzameling

Op het moment dat u uw gegevens op onze websites invult, wordt telkens aangegeven voor welke doeleinden deze door Nedap worden gebruikt en welke bewaartermijnen worden gehanteerd.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken, tenzij dit noodzakelijk is voor uw vraag.

De websites maken gebruik van cookies

Op de websites worden verschillende soorten cookies gebruikt:

  1. Functionele cookies
    Nedap gebruikt functionele cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken (bijvoorbeeld, het onthouden van informatie over verschillende webpagina’s) en om bepaalde gebruikersinstellingen of –voorkeuren te bewaren, zodat uw gebruik van onze websites kan worden geoptimaliseerd. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren.
  2. Analytische cookies
    Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Google Analytics

Nedap maakt mogelijk gebruik van Google Analytics via Google Tag Manager, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres, waarbij het laatste octet gemaskeerd is) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Nadere informatie vindt u via de volgende link: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt of gebruiken voor andere Google-diensten (gegevensdeling staat uit).

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

New Relic

Nedap maakt mogelijk gebruik van New Relic-statistics, een webanalyse-service die gebruikt wordt om prestatiestatistieken te aggregeren. Deze statistieken worden gebruikt om onze dienstverlening constant te kunnen verbeteren.

Datadog

Nedap maakt mogelijk gebruik van Datadog, een webanalyse-service die gebruikt wordt om prestatiestatistieken te aggregeren. Deze statistieken worden gebruikt om onze dienstverlening constant te kunnen verbeteren.

Hotjar

Nedap maakt mogelijk gebruik van Hotjar om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken (bijvoorbeeld hoeveel tijd er per pagina wordt besteed, welke links worden gevolgd, etc.). Deze informatie wordt verzameld aan de hand van cookies en vergelijkbare technieken en omvat apparaattype, schermresolutie, informatie over de browser, navigatiegedrag, etc. Persoonlijk identificerende informatie (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, IP-adres, land en/of taal van de gebruiker, gegevens op de bezochte pagina's) wordt niet verzameld of opgeslagen. Hotjar heeft geen toestemming om deze gegevens voor eigen doeleinde te gebruiken.

Blokkeren van cookies

U kunt allereerst via de cookie-instellingen aangeven of u wilt dat Nedap cookies kan plaatsen. Ook kunt u het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Rechten van bezoekers

U kunt uw gegevens altijd opvragen, zo nodig laten wijzigen, dan wel verwijderen.

Contactinformatie

Mocht u na het lezen van dit document nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken aan onze website, neem dan gerust contact met ons op:

Privacycontactpersoon Nedap Flux
Twan Coenraad
E-mail
privacy@nedapflux.com

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Informatie op deze website

Nedap besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Nedap wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft onze organisatie verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging en onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en verlies.

Functioneren van deze website

Nedap garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Nedap is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Nedap aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

Nedap garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Algemene voorwaarden

Voor de algemene voorwaarden van Nedap verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden.

Veranderingen

We passen dit document van tijd tot tijd aan. Eventuele veranderingen in dit document zullen op deze pagina worden weergegeven. In het geval van belangrijke aanpassingen zullen we u berichten op het moment dat u onze websites bezoekt. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u dit statement met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.